Kişisel Verilerin Korunması

BURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TICARET VE TAAHHÜT A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. No:2 16160 Osmangazi / BURSA  adresinde mukim Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“BURSAGAZ”) olarak süreç bazında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bireysel Abonelik başlangıcı süreçleriniz  kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir: 
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, , pasaport numarası, imza ve kimlik/pasaport fotokopisi ile sağlanan bilgiler, tapu kaydı ve kira sözleşmesi ile sağlanan bilgiler, vesayet belgesi, oturma izin belgesi, geçici kimlik numarası,
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, ulusal adres numarası,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Su faturası ile sağlanan veriler, sayaç numarası, tüketim numarası, dask poliçe numarası, abonelik başlangıç tarihi,
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Fotoğraf,

Kurumsal Abonelik başlangıcı süreçleriniz kapsamında şirket yetkilisi iseniz aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir: 
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, , pasaport numarası, vergi kimlik numarası (şahıs şirketi olmanız halinde), imza ve kimlik/pasaport fotokopisi ile sağlanan bilgiler, tapu kaydı ve kira sözleşmesi ile sağlanan bilgiler, 
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, ulusal adres numarası,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sayaç numarası, tüketim numarası, dask poliçe numarası, abonelik başlangıç tarihi,
Finansal Bilgileriniz: Banka teminat mektubu ile sağlanan bilgiler,
Kurumsal Bilgiler: Faaliyet belgesi ile sağlanan bilgiler, meslek odası kaydı bilgisi, imza sirküleri ile sağlanan bilgiler,
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Fotoğraf,

Fiziksel ziyaret süreçleri kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, imza,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sayaç numarası, sözleşme hesap numarası,
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz: CCTV kayıtları,
Aracınıza İlişkin Bilgiler: Araç plaka bilgisi,

Çevrimiçi işlem süreçleri kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası,
İletişim Bilgileriniz: E-posta,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sözleşme hesap numarası, hukuki metinlere verdiğiniz onaylar,
İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Kullanıcı adı, şifre, log kayıtları, çerezler,  
Talep ve Şikâyet Bilgileriniz: Aboneliğiniz kapsamında oluşan talep ve şikâyetlerinizin içeriği, 

Çağrı merkezi müşteri hizmetleri süreçleri kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı,
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sayaç numarası, sözleşme hesap numarası, fatura ödeme tarihi, 
Talep ve Şikâyet Bilgileriniz :Aboneliğiniz kapsamında oluşan talep ve şikâyetlerinizin içeriği, 
Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Ses kaydınız,

Teknik destek ile bakım ve onarım süreçleri kapsamında aşağıdaki verileriniz işlenmektedir:
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası,
İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon numarası,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sayaç numarası, tüketim numarası, dask poliçe numarası, abonelik başlangıç tarihi,

Abonelik sonlandırma süreçleri kapsamında aşağıdaki verileriniz işlenmektedir:
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, vesayet belgesi, ölüm belgesi, veraset ilamı,
İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon numarası,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sayaç numarası, tüketim numarası, abonelik başlangıç tarihi,
Finansal Bilgileriniz: Banka hesap/IBAN bilgileri, borç bakiyesi bilgileri.

İcra takibi ve dava süreçleri kapsamında aşağıdaki verileriniz işlenmektedir:
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, vesayet belgesi, ölüm belgesi, veraset ilamı,
İletişim Bilgileriniz: Adres,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sayaç numarası, tüketim numarası, abonelik başlangıç tarihi,
Finansal Bilgileriniz: Banka hesap/IBAN bilgileri, borç bakiyesi bilgileri.
Hukuki İşlem Bilgileriniz: Dosya esas numarası,
Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Ses kaydı.

BURSAGAZ, aboneleri ile kurduğu ilişkiler kapsamında abonelerine ait özel nitelikli kişisel veri toplamamaktadır.


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, BURSAGAZ ile abonelik ilişkinizin kurulması, söz konusu ilişkinin devamı ve aboneliğin sonlandırılması süreçleri kapsamında https://www.bursagaz.com/ internet sitesi ziyaretiniz ve internet sitesinde yer alan formlar, tarafınıza iletilen fiziki sözleşmeler ve formlar, BURSAGAZ merkezi ve abonelik noktalarında yazılı ve sözlü iletişimler, çağrı merkezi, e-posta aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.


 SÜREÇ       İŞLEME AMAÇLARI  HUKUKİ SEBEP    
Abonelik Başlangıcı
 Kimlik teyidinin yapılabilmesi, Sözleşme süreçlerinin icrası, doğalgaz hizmetinin sunulabilmesi, Türk vatandaşı olmayan kişilerin abonelik işlemlerinin icrası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi, aboneliğiniz kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, vasisi olduğunuz kişi adına işlem yapabilmeniz, şirketin imza yetkilisi olduğunuzun teyidi, doğal gaz tesisatı döşemesi için EPDK nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, ödeme kabiliyetinizin teyidi,

 - Kanunlarda açıkça öngörülmesi

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

 

Fiziksel Ziyaret
 Kimlik teyidi yapılabilmesi, talebinize yönelik işlemler için gerekli bilgilere ulaşılabilmesi ve talebinizin icrası, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,  - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Çevrimiçi İşlemler
 İşlem güvenliğinin sağlanması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli olması halinde ispat yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, abonelik işlemlerinin çevrimiçi olarak yürütülebilmesi, talep/şikayet/önerilerin toplanması, sunulan hizmetlerin müşterinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi ve önerilmesi

 - Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çağrı Merkezi         
 Tarafınıza doğru hitap edilebilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerimizin ve talep ve şikâyet yönetiminin icrası, gerekli olması halinde ispat yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, yapılan ihbarların yönetimi ve çözümlenebilmesi, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması, fatura itirazınızın değerlendirilmesi ve çözüm üretilebilmesi, talebiniz kapsamında yerinde çözüm sunulması gerekmesi halinde adresinize teknik destek iletilmesi.

 - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması, 

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Teknik Destek & Bakım ve Onarım
 Doğal gaz işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, arıza kaydı açılması ve arızanın yerinde giderilmesi,  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Abonelik Sonlandırma
 Sözleşmelerin feshi ile varsa güvence bedeli ya da diğer hakların tarafınıza iadesi, abonenin vefatına ilişkin gerekli işlemlerin mirasçı tarafından yapılabilmesi,

 - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi                              

Dava ve İcra Takibi
 Herhangi bir ihtilaf halinde ispat yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, dava ve icra takibi açılması.  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu aydınlatma metninin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde ve faaliyetlerimiz kapsamında uymakla yükümlü olduğumuz kanunlar, yönetmelikler ve resmi kararlar kapsamında kişisel verilerin aktarımını gerektiren hallerle sınırlı olmak üzere; 
Valilik, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma, diğer kolluk kuvvetleri, adli makamlar, itfaiye, belediyeler, Tapu Kadastro Müdürlüğü, mahkemeler, EPDK, TÜİK, ETKB, GİB, Maliye Bakanlığı, Altyapı Koordinasyon Merkezi gibi kamu kurum ve kuruluşları ile,
Hizmet ve ürünlerinden faydalandığımız özel harita büroları, yetkili altyapı şirketleri, anket şirketleri, çağrı merkezi firması, kargo firması, yazılım, sunucu ve teknolojik destek sunan firmalar, tahsilat firmaları, avukatlar ve hukuk büroları, bağımsız denetçiler, mali müşavirler/müfettişler, danışmanlar gibi tedarikçilerimiz ile,
İş ortaklarımız ve BURSAGAZ’ın bağlı bulunduğu ana hissedar ve grup şirketleri ile paylaşılmaktadır. 
BURSAGAZ kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.
  
4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Başvuru Formu ile ya da aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

• Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. No:2 16160 Osmangazi / BURSA adresine veya herhangi bir şubemize kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat;
• Şirketimizin bursagaz@hs02.kep.tr posta adresine;
• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile BURSAGAZ’ın kvk@bursagaz.com adresine ya da compliance@socar.com.tr adresine veya
• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

BURSAGAZ, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve engeç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Veri sahibi başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.