Sanayi Aboneliği

Abone Müracaat Formunun Doldurulması

  Müşteri, Üretim (Buhar, Proses), ısınma ve mutfak amacıyla doğalgaz kullanım talebini Doğalgaz Başvuru Dilekçesi ve ekinde; cihaz kapasiteleriyle  birlikte ……… m3/h olarak kullanacağı doğalgaz kapasitesini ,  talep ettiği gaz basıncını ve istasyon kapasitesini Abone Müracaat Formuna doldururak BURSAGAZ’ a müracaat eder. BURSAGAZ, müşterinin enerji İhtiyacının doğalgaz dağıtım hattından gaz alımına uygunluğunu inceler. 200 m3/h kapasite üstü tüketimler için  Müşteri istasyonu gereklidir.

Abone Müracaat Formunun İçeriği Nedir?

a) Saatlik, günlük, aylık ve yıllık azami çekiş değerleri (m3 / gün, m3 / ay, m3 / yıl) 

b) Mevcut kullanılan Yakıt yıllık tüketimi

c) Vardiya sayısı (vardiya/gün)

d) Basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun kapasitesi (m3/h) 

e) Basınç düşürme istasyonunun gaz çekiş basıncı (bargauge) 

f) Müşterinin doğalgaz kullanım amacı (buhar, proses vb.) 

Saha Etüdü ve İstasyon Yer Tespitinin Yapılması

Gelen talebe göre müşterinin adresinde Maliyetin belirlenmesi için istasyon yer tespiti yapılır. Bu tespite (Müşteri ve Yetkili Firması/ Bursagaz adına İşletme Müdürlüğü /Proje Müdürlüğü/ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü birimleri eşlik eder.

Eğer inceleme olumlu ise müşteriye abone bağlantı bedeli bildirilir, müşteri kabul ederse bağlantı anlaşması yapılır. İnceleme olumsuz ise olumsuzluk gerekçesini içerir bir yazı ile müşteriye bilgi verilir.

Abonelik için gerekli evraklar

 • Vergi levhası

İmza Sirküleri 

Kira Kontratı(Kiracı ise ve Abone kendisi olacak ise ) ve Mülk sahibinden Muaffakatname alır.
 
Ticari Sicil Gazetesi
 

Teknik dönüşüm

İmzalanan bağlantı anlaşması gereği hattın imalatı BURSAGAZ tarafından yapılır. Eş zamanlı olarak müşteri, Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu, iç tesisat, montaj ve dönüşümünü sertifikalı firmalara yaptırır. Yapılan dönüşüm ve montajın, proje onay ve iç tesisat kabul ve kontrolleri BURSAGAZ tarafından yapılır. Bu süreç tamamlandıktan sonra Sözleşme aşamasına gelinir.

Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler (Müşteri) ile BURSAGAZ arasında yapılan gaz satışı ile ilgili koşulları düzenleyen anlaşmadır. EPDK’ nın belirlediği limitin üstünde yıllık gaz çekişi olan Müşteriler Serbest Tüketici konumundadır. Bu yıllık limitin altında gaz çekişi olan müşteriler ise Serbest Olmayan Tüketici (Abone) konumundadır. 

 
Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici
denir. 
 

Doğal gaz kullanım sözleşmesi için gerekli evraklar

Vergi Levhası

Kimlik fotokopisi(imza yetkili şahsın)
Kira Kontratı(Kiracı ise)
İmza Sirküleri
Ticari Sicil Gazete Sureti
Oda Sicil Kayıt Sureti 
 

Sözleşmenin imzalanması

BURSAGAZ Doğalgaz Satış Sözleşmesi’ni (Sözleşme) hazırlar.  Sözleşme gereği Müşteri tarafından karşılanacak olan Damga Vergisi ve Güvence Bedeli miktarları BURSAGAZ tarafından hesaplanarak müşteriye bildirilir. Damga vergisi müşteriye fatura edilir. Ödeme Bursagaz’a yapılır. Bursagaz müşteri adına Gelir İdaresi'ne ödeme yapar.

Müşteri sözleşme imzalamak ve teminat mektubunu teslim etmek üzere Bursagaz ‘a davet edilir. Sözleşmenin her sayfası firma yetkilileri tarafından  ( Müşteri ) imzalanır sonrasında BURSAGAZ tarafından da imzalanan sözleşmenin aslı Bursagaz’ da kalır bir kopyası da Müşteriye gönderilir.

Gazın açılması

Bursagaz tarafından müşteri istasyonu ve Hacim Düzeltici devreye alınarak müşterinin gazı açılır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan  4169 sayılı karar Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu gereği Serbest Tüketici Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir. Serbest tüketiciler 2014 gaz yılında Şirketimizden doğal gaz almaya devam edebileceği gibi tedarikçi firmalardan da gaz arzlarını sağlayabilirler.
 

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.