Doğalgaz

Doğalgazın başlıca özellikleri nelerdir?

Doğalgazın başlıca özellikleri şunlardır:                                        

 • Renksizdir,                
 • Kokusuzdur,                
 • Zehirsizdir,                
 • Havadan hafiftir,                
 • Kömür gibi depolama gerektirmez,                
 • Çevre dostu yakıttır,                

                                     

Doğalgazlı cihazlarla otomasyonu mümkündür.      Kokusuz olması nedeniyle sızıntısı farkedilemeceğinden özel olarak kokulandırılmıştır. 

Havadan hafif olması nedeniyle yükseldiğinden LPG'ye göre avantajlıdır.                                              

Doğalgaz, yandığı zaman havayı kirletici kükürt oksitleri ve karbon tanecikleri gibi atık maddeler meydana getirmemektedir.                                           

Doğalgaz; doğanın, çevrenin, dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır.                                        

Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan doğalgaz, yüksek ısıl değeri ve diğer nitelikleriyle önemli bir tercihe dönüşmektedir.                                                         

Gaz halinde olması nedeniyle, yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşme şansı fazla olduğu için daha yüksek verimle yakma olanağı vardır.         

Otomatik kontrole daha uygun olması nedeni ile enerji tasarrufu sağlamaktadır.                     

Devreye girip çıkması daha kısa sürede olduğundan otomatik kontrolle kullanılması daha kolaydır.     

Her yanıcı molekülün yakıcı molekülle birleşme olasılığı  kömür ve fueloil'e göre daha fazla olduğundan yakma için daha az hava gerekmektedir. 

Doğalgaz kullanıldığı zaman  kazan daireleri temiz kalır.

Doğalgaz hangi bileşenlerden oluşur?

 

Doğalgaz nasıl oluşur?

Doğalgaz yerkabuğunun altında, belli jeolojik oluşumlarla  gerçekleşen, metan ve hidrokarbonlardan oluşan yanıcı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gaz karışımıdır. Kaynağından çıkarıldığı haliyle herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.

Doğalgaz, milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarının zamanla yeryüzü kabuğunun derinliklerine gömülüp kimyasal dönüşüme uğraması sonucu oluşur. Organik madde olarak bilinen bu bitki ve hayvan artıkları doğal süreçler sonucu göl ve okyanuslarla taşınıp, dibe çökerek çamur  ve kumla kaplanarak kayalaşır.  Giderek daha derine gömülen bu organik madde, basınç,  sıcaklık  ve bir ihtimalle de bakteri ve radyoaktivitenin etkisiyle ayrışarak petrol kömür ve doğalgazı oluşturur.

Doğalgaz nasıl yanar?

* Yakıt gazları tutuşturuldukları zaman havanın oksijeni ile birleşerek yanarlar. Bir gazın yanması, gaz içerisinde bulunan kimyasal enerjinin kuvvetli bir sıcaklık ve ışık üreterek ortaya çıktığı kimyasal ve fiziksel bir olaydır.

* Doğalgaz tam yandığında, yanma sonucu karbondioksit (CO2) ve su buharı (H2O) açığa çıkarır. Bununla birlikte azotoksit, azotdioksit ve kükürtdioksit açığa çıkar, ancak bu emisyon, diğer yakıtların yanması sonucu çıkan oranların çok çok altındadır.

* Doğal gazın hava ile % 5~15 oranında karışması halinde yanma gerçekleşir. Yani 1 m3 doğal gazın yanması için 10 m3 havaya ihtiyaç vardır. 1 m3 doğal gazın yanmasıyla 1 m3 karbondioksit (CO2), 2 m3 su buharı (H2O), 8 m3 azot (N2) ve 8.250 kcal ısı elde edilir. Doğal gazın bünyesinde yanmayan madde yoktur. Ayrıca kükürtlü bileşikler içermediğinden, yanma sonunda kükürtoksit (SOX) gibi zehirleyici atıklar oluşturmaz. Uygun yanma şartları sağlanamaz ve tam yanma gerçekleşmez ise, diğer yakıtlara göre çok düşük miktarda karbonmonoksit (CO) ve azotoksitler (NOX) oluşur.

CH4 + 2 O2 + 8 N2 ----------- CO2 + 2 H2O + 8 N2 + enerji

          

* Doğalgazın içindeki karbon ( % C ) miktarının diğer yakıtlara  göre az olması mavi ve mat bir alevle yanmasını sağlar. Bu ise  ocaklarda radyasyon (ışınım) yoluyla ısı  kaybını azaltır.
Yanma için  gerekli hava miktarı diğer yakıtlara göre daha azdır. 1 m³ doğalgazın yanabilmesi için yaklaşık 10 m³ havaya  ihtiyaç vardır. Gazların homojen bir yapısı olması dolayısıyla hava ile karışımları daha  kolaydır. Bu yüzden  yanma verimi de yüksek olur. ( %95-99 )
Doğalgazın yanması sonucu oluşan baca gazları içindeki su buharı miktarı; sıvı yakıtlara göre 2, katı yakıtlara göre 3  katı daha fazladır. Bu husus göz önüne alınarak bacaların yapımında gerekli tedbirler alınmalıdır. Doğalgazın içindeki hidrojen miktarı oldukça fazladır. (~ % 24)
Yanma sonucu ortaya çıkan su buharı miktarı daha fazladır. Baca gazları içindeki su buharını yoğunlaştırarak gizli ısısından istifade eden yoğuşmalı cihazlarda verim; alt ısıl değeri alınarak %100'ün üzerine çıkarılabilir, üst ısıl değer olarak da % 96'dır.

       

Doğalgaz niçin kokulandırılır?

Doğalgaz renksiz ve kokusuzdur. Bu nedenle insan duyuları tarafından algılanması oldukça zordur. Kullanım sırasında olası kaçakların fark edilebilmesi ve önlemlerin zamanında alınabilmesi için içeriğine THT maddesi katılarak kokulandırılır. THT maddesi katıldıktan sonra çürük sarımsağa benzer bir koku alan doğalgaz böylelikle insanlar tarafından kolayca fark edilebilir.

Doğalgazın konutlardaki kullanım alanları nelerdir?

Konutlarda doğalgaz kullanımı üç grupta toplan.abilir; ısıtmada, sıcak su temininde ve mutfakta kullanılır.

A. Isınma Amaçlı Kullanım

Doğal gaza yönelik öncelikli talep, ısınma amaçlıdır. Çünkü ısınma için yapılan harcama, diğerlerine göre çok daha yüksek. Isınma sistemimizi doğal gaz kullanır hale getirmekle önemli ölçüde tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda solunabilir bir hava ve temiz bir çevre de kazanırız.

a. Merkezi Isıtma Sistemleri

Genelde binaların bodrum katında bulunan kazanda ısıtılan su, dairelerdeki peteklerde ya da yerden ısıtma sisteminde dolaşarak, tüm binanın çabuk ve kolay ısınmasını sağlar.

b. Bireysel Isınma Sistemleri  

Kişilerin ısıtma cihazlarını yaşadıkları mahalde, kendi konfor ve istekleri doğrultusunda kullandıkları ısınma şeklidir. Bireysel ısıtmada kombiler, kat kaloriferleri, soba ya da şömineler kullanılır.

        

B. Sıcak Su Amaçlı Kullanım 

Sıcak su ihtiyacını karşılamak için şehirlerde daha çok tüp gazlı şofbenler (anında su ısıtıcılar) ile katı ya da sıvı yakıtlı termosifonlar (depolu su ısıtıcılar) kullanılır. Katı ve sıvı yakıtlı termosifonlarda; odun, kömür, gaz yağı gibi yakıtları sürekli olarak bulundurmak gerekir. Bu yakıtlardan geriye kalan kül ve is ise sanıldığından da büyük sorunlar yaratır. Doğal gaz kullanımı ile birlikte tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca hem ısınmayı hem de sıcak suyu birlikte sağlayabilen “kombi, kat kaloriferi” cihazları ile ek üstünlükler de elde edilebilir. Şofben ve kombi kullanımında temel şart, baca uygunluğu ve ortama yeterli havanın getirilmesidir. Konutunuzun cihaz seçimi yapılmadan önce, binanızın baca kontrolü ve temizliğinin yapıldığının ve havalandırma imkanlarının kontrolünü, sertifikalı firmalara yaptırmanız kendi güvenliğiniz için gerekmektedir.

          

C. Mutfak Amaçlı Kullanım

Pişirme için konutlarda genellikle tüp gaz denilen LPG gazı kullanılır. Doğal gazın tüp gaza göre temel üstünlüğü sürekliliği ve maliyet düşüklüğüdür. Temizliği ve sürekliliği nedeni ile pişirmede doğal gaz, diğer yakıtlara göre önemli üstünlükler taşır. Doğal gaz; mutfaklarda normal ocaklarda ve fırınlı ocaklarda kullanılır.Aboneler, mutfaklarında kullandıkları cihazların doğal gaza dönüşüm tesisat işlemlerini Bursagaz tarafından yetkilendirilmiş olan sertifikalı firmalara yaptırabilirler.

          

Doğalgazın sanayideki kullanım alanları nelerdir?

Sanayi'nin maliyet açısından can damarı olan enerji, değişik kaynaklarden sağlanmaktadır. Enerjinin elde edilmesinde kullanılan bir yakıtın, hem ucuz hem de temiz olması gerekir. Fakat hava kirliliği modern yaşamın getirdiği en önemli problemdir. Bunun asıl nedeni, gerekli enerji için kullanılan yakıtların yanma olayıdır. Yanmanın yanısıra hatalı yakıt şeçimi ve kullanımı, yanlış ekipman seçimleri ve uygulamalar çevre kirlililğini artıran unsurlardır. Doğalgaz günümüzde en ekonomik ve en temiz enerji olma özelliğini korumaktadır. Sanayi doğalgaz dönüşümünde mühendislik önem kazanmaktadır.

Doğalgazın Sanayide Kullanım Alanları

 • Buhar-kızgın yağ ısı santralleri,
 • Elektrik üretimi için santralleri,
 • Pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar,
 • Tekstil amaçlı tesislerde ramöz makinaları,
 • Otomotiv ve boya sektörü,
 • Döküm ergitme ocakları,
 • Homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları,
 • Daldırma tip ergitme havuzları,
 • Döner tip ısı eşanjörlü kurutucular,
 • Yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosferik, üflemeli brülörler,
 • Gaz bekleri, Buhar jeneratörleri,
 • Çimento, seramik ve tuğla imalatı,
 • Ve enerji ihtiyacı olan sanayinin diğer alanlarında.     

             

          

Doğalgaz rezervlerinin ömrü ne kadardır?

970'lerin ortalarından beri dünya doğalgaz rezervleri genellikle her yıl artış içerisinde olmuştur. 

                                        

2010 başı itibariyle varlığı kanıtlanmış dünya doğalgaz rezervleri 187,5 trilyon m3 olarak tahmin edilmektedir. Diğer bir deyişle, dünya doğalgaz rezervlerinde 2008'e göre %1.5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Doğal gaz talebinin azalması 2009 yılı doğal gaz üretiminde düşüşe neden olmuştur. Bu nedenle 2008 yılında 60,4 yıl olan rezerv ömrü ciddi bir rezerv artışı olmadığı halde 2009 yılında 62,8 yıla yükselmiştir.

                              

                                                   

                  

 

               

                      

Doğalgaz fiyatları nasıl değişmektedir?

Doğalgaz tarifeleri 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu Kurul Kararları çerçevesinde belirlenir

Evsel Müşteriler -Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı,Sistem Kullanım Bedeli,ÖTV ve KDV (Bursagaz Evsel Müşteri fiyatlarını görmek için lütfen tıklayınız)

Serbest Müşteriler - Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı,Sistem Kullanım Bedeli,ÖTV ve KDV unsurlarından oluşmaktadır. (Bursagaz Serbest Müşteri fiyatlarını görmek için lütfen tıklayınız)

 

Doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarına endekslidir. Doğal gaz Alım Anlaşmaları uzun süreli teminatlara bağlıdır.    

Türkiye konumu gereği çok çeşitli kaynaklardan gaz alabilmektedir.Bu sebeple gelecekte doğalgaz fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilecektir. 

Dışa bağımlı bir yakıt olan doğalgazın hemen hemen tümü yurtdışından ithal edilmektedir. Bu bakımdan, uluslararası enerji politikalarından ve Dolar kurundaki yükselişlerden çok çabuk etkilenme özelliğine rağmen;  ülkemizde kullanılan diğer yakıt türleri ile mukayese edildiğinde, son derece ucuz bir yakıt olduğu görülmektedir.

Doğalgaz güvenli bir yakıt mıdır?

Evlerimizde kullandığımız doğalgazın basıncı çok düşük (21 mbar) olup bu basınç atmosfer basıncının (1 bar = 1.000 mbar) yaklaşık 50' de 1' idir.

Ayrıca doğalgaz iç tesisatları Bursagaz Doğalgaz İç Tesisat Şartnamesine ve ilgili TSE standartlarına uygun olarak projelendirilmekte ve onaylanmakta,  tesisatlar buna göre kontrol edilmektedir. Bununla birlikte tesisatlar devreye alınmadan önce sızdırmazlık testi ile kaçak kontrolü yapılmakta, TSE ve CE sertifikaları bulunmayan hiç bir ürünün veya ekipmanın (kombi, şofben, soba, gaz alarm cihazı, CO cihazı, baca vb.) kullanımına izin verilmemektedir.

BURSAGAZ A.Ş doğalgazın müşterilerine  güvenli bir şekilde ulaştırılması ve kullandırılması ile ilgili her türlü tedbiri almaktadır. Öncelikle doğalgazın zehirsiz bir gaz olduğu, havadan hafif olması sebebi ile LPG gibi tabana çökme yapmayacağından  havalandırma menfezi sayesinde  bulunduğu ortamda kolaylıkla dışarıya atılabilmektedir.

Bina servis hatlarında bulunan gaz stop ekipmanı sayesinde herhangi bir arızada  gaz otomatik olarak kesilmektedir. Ayrıca bacalı tip gaz yakıcı cihazlarda bulunan baca  sensörü sayesinde bacanın çekmediği  ya da  rüzgarlı havalarda çekişin düzgün olmadığı durumlarda cihaz otomatik olarak kendini kapatır. Bu sebeple cihazlarda  sensör olup

Doğalgaz diğer yakıtlara göre neden daha verimlidir?

Doğalgaz verimli bir yakıttır. Gaz halinde olması nedeniyle, yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşme şansı fazla olduğu için daha yüksek verimle yakma olanağı vardır. Otomatik kontrole daha uygun olması nedeni ile enerji tasarrufu sağlamaktadır. Devreye girip çıkması daha kısa sürede olduğundan otomatik kontrolle kullanılması daha kolaydır.                          

Yakma işlemi için daha az hava fazlalığı kullanıldığından da enerji tasarrufu sağlar. Her yanıcı molekülün yakıcı molekülle birleşme şansı kömür ve fueloil'e göre daha fazla olduğundan yakma için daha az hava kullanılmaktadır. Temiz kazan daireleri ortaya çıkar. Pis ve harabe şeklindeki kazan dairelerinden, temiz ve güvenli ısı merkezlerine dönüşüm ortaya çıkmıştır. 

Doğalgaz diğer yakıtlardan ucuzdur. Doğalgazın kullanıldığı sistemlerde yanma kontrolü kolayca yapılabilir ve sabit bir verim elde edilir. Yanma verimi kömüre göre daha yüksek, fueloil'e eşdeğer olduğundan fiyatının ucuzluğu nedeniyle her iki yakıta göre de daha ekonomiktir. Doğalgaz almak kolaydır; ne önceden para yatırmak, ne dağıtım için sıranızın gelmesini beklemek, ne de depolama zahmetine girmek gerekmemektedir. Doğalgazı önce kullanacak, sonra ödeyeceksiniz. Kullanıldıktan sonra kül vs. gibi hiçbir artık bırakmadığından doğalgaz size ek masraflar çıkarmayacaktır. Doğalgaz sürekli ve kesintisiz kullanım olanağı vermektedir.  

Bununla birlikte doğalgaz yakan cihazlar gelişen teknoloji ile birlikte daha yüksek verimli hale gelmeye başlamıştr. Yoğuşmalı cihazlar bu teknolojik gelişmeler neticesinde doğalgazı daha verimli kullanmak için dizayn edilmiş cihazlardır. Yoğuşmalı Kombiler çalışma prensipleri açısından klasik kombiler ile benzer özellikler gösterirler. Yoğuşmalı Kombileri klasik kombiler ile ayrıştıran en büyük özellikleri, atmosfere atılan su buharının sıcaklığının da ısıtma için kullanılabilmesidir. Yoğuşma veya yoğunlaşma teknolojisi ile atmosfere atılan gaz halindeki su buharı yoğuşturularak sıvı hale dönüşmesi sağlanır. Bu esnasa su buharının gaz halden sıvı hale geçişi ile ortaya çıkan ısı, ısıtma için kullanılabilir hale gelir. 

Yoğuşmalı Kombi'lerden elde edilen ısı verimliliği yaklaşık olarak %107 civarındayken  bu oran klasik kombilerde %93 civarındadır. Yoğuşmalı Kombi'ler bu pozitif verim nedeniyle aynı enerji ile daha fazla ısıtma gücüne sahiptirler ve enerji israfını büyük oranda azaltırlar.

Hangi doğalgaz sistemi tercih edilmelidir?

Isıtma sistemleri çeşitli biçimlerde gruplandırılabilir. Bu konuda esas olarak sıcak su ile ısıtma incelenecektir.

Diğer ısıtma sistemleri,özel ısıtma sistemleri başlığı altında ele alınacaktır. Isıtma sistemlerini boyutlarına göre;

 • Bireysel  ısıtma (Kat ısıtması)
 • Merkezi ısıtma (Bina bazında ısıtma)
 • Bölge ısıtması (Uzaktan ısıtma)

olarak ele almak mümkündür.

Bölge ısıtmasını ise, kullanılan ısı taşıyıcı akışkan cinsine göre;

 •  Sıcak su ile bölge ısıtması
 •  Buhar ile bölge ısıtması

olarak ayırmak mümkündür.Bütün bu sistemlerin uygulamaya bağlı olarak avantajları vardır.

Sistem seçiminde göz önüne alınabilecek pek çok kriter sıralanabilir.

Bunlar kısaca aşağıda verilmiştir.

 • Konfor
 • Kuruluş maliyeti
 • İşletme maliyet
 • Servis bakım sıklığı ve kolaylığı

* Bunlara ek olarak ayrıca Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin 13. maddesinin 3. fıkrasında Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 4. fıkrasında ise Kullanım alanı 250 m2 ve üstünde olan bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda bağımsız bölümlerde veya müstakil binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazların kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.